Exodus 6:3: Is NETS rendering of δηλόω all that is? /Τι σημαίνει το «οὐκ ἐδήλωσα αὐτοῖς» στο Έξοδος 6:3, Ο'

By digiSapientia καὶ ἐπεκαλέσατο ἐκεῖ τὸ ὄνομα κυρίου Θεὸς αἰώνιοςΓε 21:32καὶ εἶπεν Αβρααμ … καὶ ἐξορκιῶ σε κύριον τὸν θεὸν τοῦ οὐρανοῦ καὶ τὸν θεὸν τῆς γῆς Γε 24:2, 3καὶ [Αβρααμ] ἐπεκαλέσατο τὸ ὄνομα κυρίουΓε 26:25καὶ ὤφθην πρὸς Αβρααμ καὶ Ισαακ καὶ Ιακωβ, θεὸς ὢν αὐτῶν, καὶ τὸ ὄνομά μου κύριος οὐκ …read more