“Είναι επίσημο: Μπορούμε πλέον να αμφισβητούμε την ιστορικότητα του Ιησού”

By Greek Mythicists Από το Νοέμβριο του 2013 που δημιουργήθηκε αυτή η σελίδα, έχουμε τονίσει πολλές φορές, κυρίως μέσω άρθρων επικαιρότητας, τη δυναμική είσοδο των Μυθικιστικών ιδεών στον ακαδημαϊκό χώρο, πάντα σε ότι αφορά τις εξελίξεις από το εξωτερικό.
Το γεγονός αυτό έρχεται να επιβεβαιώσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα όσα μετέδωσε σήμερα …read more